Bestuur

Stichting CodeKlas beschikt over een deskundig en betrokken bestuur.

Hieronder stellen we onze drie bestuursleden, Mirjan Albers, Jan Lepeltak en Reinoud de Vries graag aan u voor.

Mirjan Albers:
Mirjan is adviseur educatie met specialisatie mediawijsheid bij Cubiss. Als adviseur educatie is het mijn missie om onderwijs en culturele instellingen in beweging te brengen.
Door te inspireren en te verbinden en met een grote hoeveelheid inhoudelijke kennis.
Kernwoorden die Mirjan omschrijven zijn Verwondering * Mediawijs * Leven lang lerend * Moeder van 2 pubers * Autonoom opgeleid * .mirjanprofiel
Mediawijsheid staat voor het slim en verantwoord om kunnen gaan met online en offline media. Je moet daarbij doorhebben hoe media jouw leven beïnvloeden en hoe je er het beste uit kan halen. Zet media bewust en actief in! Ik breng graag het onderwijs en andere culturele instellingen in beweging. Samen ontdekken, elkaar inspireren en samen leren.

Jan Lepeltak:
Jan Lepeltak. Gaf na zijn studie Nederlands en algemene taalwetenschap tien jaar lesportret-jlepeltak1-1zw (van 1 mavo t/m 6 vwo). Hij schrijft sinds 1984 columns, artikelen, blogs voor tijdschriften en dagbladen en werkte bij de SLO als leerplanontwikkelaar informatica. Zijn laatste baan was lector ICT en veranderende didactiek bij de lerarenopleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Hij is oprichter van adviesbureau Learningfocus en het onafhankelijke I-zine Komenskypost.nl.

Reinoud de Vries:
In het dagelijks leven ben ik bestuurder bij Octant. Een schoolbestuur voor christelijk basisonderwijs in de regio Den Haag/Pijnacker-Nootdorp. In ons ambitieplan hebben de ontwikkelingen rond wetenschap en technologie een prominente plaats gekregen. Zo hebben we met elkaar afgesproken dat alle leerlingen én leraren in 2019 digitaal vaardig zijn.

foto: Tjapko de Heus

Daarnaast vind ik het belangrijk dat wetenschap en technologie een meer duurzame plek op onze scholen krijgt. Daarom is Octant voor het Platform Betatechniek penvoerder voor de provincie Zuid-Holland. Samen met enkele andere besturen uit de regio helpen we scholen met tal van initiatieven om vorm en inhoud te geven aan bijvoorbeeld de 21e eeuwse vaardigheden.
Een van de kernwaarden van de Octantscholen is ontdekkend leren. Ontdekkend leren is actief leren waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen het uitgangspunt is. Codeklas kan daarbij heel erg behulpzaam zijn. Dit is voor mij een goede reden om me voor dit initiatief actief in te zetten.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren