Codekinderen.nl door Codeklas.nl

In de eerste helft van 2018 zijn Pauline en Tessa volop bezig geweest met het actualiseren van de site codekinderen.nl. Een paar jaar geleden heeft Pauline in opdracht van Kennisnet volop activiteiten bedacht voor de site codekinderen.nl. Uit ervaring weten we dat deze site erg veel gebruikt wordt in het onderwijs maar ook door bibliotheken, kinderopvang, ouders en kinderen thuis. Wij vonden het jammer dat de site niet meer actueel was en dat je er steeds meer dode links op aantrof. Gelukkig kregen we eind vorig jaar de opdracht om de site helemaal te actualiseren, aan te vullen en te verhuizen naar Wikiwijs. De vertrouwde indeling unplugged – programmeren – maken vind je nog steeds terug. We hebben een aantal activiteiten naar het archief verplaatst en aardig wat nieuwe lessen beschreven. Daarnaast zijn bijna alle video’s vernieuwd. De komende jaren zullen we met stichting Codeklas de site www.codekinderen.nl. voor Kennisnet beheren en actueel houden. Heb je vragen, tips, wensen of ideeën, mail ons gerust.