Pauline Maas en Tessa van Zadelhoff

De coördinatie is in handen van Pauline Maas en Tessa van Zadelhoff. Beide hebben een ruime ervaring in het onderwijs en specifiek op het gebied van digitale didactiek, leren in de 21e eeuw, toepassingen van ict en computational thinking. Zowel Pauline als Tessa werken naast hun werk als zelfstandig ondernemer voor een onderwijsorganisatie. Inmiddels hebben een aantal pedagogische hogescholen, schoolbesturen, onderwijsadviesdiensten en de TU Delft de intentie uitgesproken om actief deel te nemen aan dit nieuwe platform rondom computational thinking. Deze onderwijsinstellingen gaan in natura bijdragen aan de educatieve content van het platform onder redactie van de stichting CodeKlas. Samen met een aantal docenten van hogescholen wordt hiervoor een raamwerk gemaakt. Op dit moment zitten we in het stadium van fondsenwerving. Op het moment dat we voldoende financiële middelen hebben om de site de gaan realiseren kunnen we van start gaan. Ons team staat al in de startblokken.