Stichting Codeklas

Hoe maken we leraren en leerlingen digitaal geletterd? Hoe maken we ze in het bijzonder bekend met computational thinking?

Via ons vernieuwde platform willen we leraren blijven inspireren en motiveren om met computational thinking aan de slag te gaan. Dat willen we op een laagdrempelige en praktische manier doen.

Leren programmeren lijkt een hype te worden. Er is een groot aanbod aan hardware, software en trainingen om kinderen te leren programmeren. De intentie en kwaliteit van deze producten en diensten is wisselend. Veel leraren en bestuurders zien door de bomen het bos niet meer.

Wij willen een onafhankelijk, innovatief en duurzaam platform bieden voor het onderwijs door het onderwijs. Op dit platform vindt men inspirerende lesvoorbeelden die direct in de praktijk te gebruiken zijn. Daarnaast onafhankelijke recensies van hard- en software en challenges waarmee kinderen zelfstandig keuzes kunnen maken in wat zij graag willen leren wanneer het om digitale vaardigheden gaat. Wil je app- ontwikkelaar worden, game-designer of robots programmeren. Via ons nieuwe platform leer je hoe je daarmee een start kunt maken.

Oprichting Stichting

Tessa van Zadelhoff (links) en Pauline Maas

De coördinatie is in handen van Pauline Maas en Tessa van Zadelhoff. Beide hebben een ruime ervaring in het onderwijs en specifiek op het gebied van digitale didactiek, leren in de 21e eeuw, toepassingen van ict en computational thinking. Zowel Pauline als Tessa werken naast hun werk als zelfstandig ondernemer voor een onderwijsorganisatie. Inmiddels hebben een aantal pedagogische hogescholen, schoolbesturen, onderwijsadviesdiensten en de TU Delft de intentie uitgesproken om actief deel te nemen aan dit nieuwe platform rondom computational thinking. Deze onderwijsinstellingen gaan in natura bijdragen aan de educatieve content van het platform onder redactie van de stichting CodeKlas. Samen met een aantal docenten van hogescholen wordt hiervoor een raamwerk gemaakt. Op dit moment zitten we in het stadium van fondsenwerving. Op het moment dat we voldoende financiële middelen hebben om de site de gaan realiseren kunnen we van start gaan. Ons team staat al in de startblokken.